Doprava zdarma od 150 € v Německu a EU od 9,99 € | od roku 2009 | Odeslání DHL do celého světa!

+ 16 % less for non EU delivery + german tax free + 16 % discount for swiss, USA, UK and more + Attention maybe you must pay import sales tax

Podmínky

! PRODEJ POUZE DOSPĚLÝM! Dodání s ověřením věku DHL 18 let!
Registrace podle § 9 VerpackG:Inn and out GmbH & Co.KG jako výrobce obalů, který podléhá systémové účasti, registrační číslo DE4670314582980. U duálního systému Zentek KN500009584 ve smyslu § 7 odst. 1 písm1 VerpackG má licenci k plnění povinností v souladu se zákonem. Prodej našich produktů na této platformě probíhá v právním smyslu jako podnikatel.

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky

Obsah

 1. rozsah
 2. uzavření smlouvy
 3. právo na odstoupení od smlouvy
 4. Ceny a platební podmínky
 5. Dodací a přepravní podmínky
 6. výhrada vlastnictví
 7. Odpovědnost za vady (záruka)
 8. Zvláštní podmínky pro zpracování zboží dle konkrétní specifikace zákazníka
 9. Zvláštní podmínky pro montážní/instalační služby
 10. Zvláštní podmínky pro opravy
 11. Aplikované právo
 12. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Inn and out GmbH & CoKG (dále jen „prodávající“) se vztahují na všechny smlouvy o dodávce zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) uzavře s prodávajícím ohledně zboží nabízeného prodávajícím v jeho internetovém obchodě.Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je tímto v rozporu, pokud nebylo dohodnuto něco jiného.

1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkony za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečně činný.Podnikatelem ve smyslu těchto obchodních podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závaznou nabídku ze strany prodávajícího, ale slouží k tomu, aby zákazník mohl podat závaznou nabídku.

2.2 Nabídku může zákazník podat prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícíhoPo vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvování elektronického objednávkového procesu podá zákazník kliknutím na tlačítko, které ukončí proces objednávky, právně závaznou nabídku smlouvy ohledně zboží obsaženého v nákupním košíku.Dále může zákazník podat nabídku prodávajícímu také telefonicky, faxem, e-mailem, poštou nebo pomocí online kontaktního formuláře.

2.3 Prodávající může přijmout nabídku zákazníka do pěti dnů,

 • zasláním zákazníkovi písemného potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo emailem), přičemž rozhodující je přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, popř.
 • dodáním objednaného zboží zákazníkovi, přičemž rozhodující je převzetí zboží zákazníkem, popř
 • tím, že po zadání objednávky požádá zákazníka o platbu.

Je-li více výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy dříve nastane jedna z výše uvedených alternativLhůta pro přijetí nabídky začíná běžet dnem po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne po odeslání nabídky.Nepřijme-li prodávající nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím výsledkem, že zákazník již není vázán svým prohlášením o úmyslu.

2.4 Pokud zvolíte platební metodu „PayPal Express“, platba bude zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à rlet Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“), v souladu s Podmínkami použití PayPal, které jsou k dispozici na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full nebo – pokud zákazník nemá PayPal účet – podle podmínek pro platby bez PayPal účtu, dostupné na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-fullPokud zákazník během online objednávky zvolí jako způsob platby „PayPal Express“, vydá také platební příkaz společnosti PayPal kliknutím na tlačítko, které ukončí proces objednávky.V tomto případě prodávající již deklaruje přijetí nabídky zákazníka v okamžiku, kdy zákazník zahájí proces platby kliknutím na tlačítko, které ukončí proces objednávky.

2.5 Při podání nabídky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího bude text smlouvy prodávajícím po uzavření smlouvy uložen a zaslán zákazníkovi v textové podobě (např.Be-mail, fax nebo dopis).Prodávající text smlouvy nad rámec tohoto nezpřístupňujePokud si zákazník před odesláním objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje o objednávce archivovány na webových stránkách prodávajícího a zákazník je může bezplatně vyvolat prostřednictvím svého zaheslovaného uživatelského účtu poskytnutím odpovídající přihlašovací údaje.

2.6 Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník zjistit případné chyby při zadávání pozorným přečtením informací zobrazených na obrazovce.Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče, pomocí které se zvětší zobrazení na obrazovceZákazník může své údaje opravovat v rámci elektronického objednávkového procesu pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které objednávkový proces ukončí.

2.7 Pro uzavření smlouvy je k dispozici pouze německý jazyk.

2.8 Zpracování objednávky a kontakt se obvykle uskutečňuje prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávekZákazník se musí ujistit, že jím poskytnutá e-mailová adresa pro vyřízení objednávky je správná, aby na tuto adresu mohly být přijímány e-maily zasílané prodávajícím.Zejména při použití SPAM filtrů musí zákazník zajistit doručení všech e-mailů zaslaných prodávajícím nebo třetími osobami pověřenými zpracováním objednávky.

3) Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Další informace o právu na odstoupení od smlouvy naleznete ve stornovacích podmínkách prodávajícího.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Pokud není v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny včetně zákonné daně z obratuPřípadné dodatečné náklady na doručení a dopravu jsou uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu.

4.2 U dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout dodatečné náklady, za které prodávající nenese odpovědnost a které nese zákazníkPatří sem například náklady na převody peněz úvěrovými institucemi (napřpoplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla popřdaně (napřPovinnosti)Takové náklady mohou vzniknout také v souvislosti s převodem peněz, pokud není dodávka uskutečněna do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provádí platbu ze země mimo Evropskou unii.

4.3 Možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.

4.4 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším termínu splatnosti.

4.5 Při platbě platební metodou nabízenou společností PayPal je platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à rlet Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“), v souladu s Podmínkami použití PayPal, které jsou k dispozici na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full nebo – pokud zákazník nemá PayPal účet – podle podmínek pro platby bez PayPal účtu, dostupné na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

4.6 Je-li zvolena platební metoda „PayPal Credit“ (platba na splátky přes PayPal), prodávající postoupí svůj nárok na platbu společnosti PayPalPřed přijetím prohlášení prodávajícího o postoupení provede PayPal kontrolu kreditu pomocí předaných zákaznických údajůProdávající si vyhrazuje právo odmítnout zákazníkovi platební metodu „PayPal Credit“ v případě negativního výsledku testuPokud je platební metodou PayPal povolena platební metoda „PayPal Credit“, musí zákazník uhradit fakturovanou částku společnosti PayPal za podmínek stanovených prodávajícím, které jsou mu sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.V tomto případě může zaplatit PayPalu pouze s efektem oddluženíI v případě postoupení pohledávky však zůstává prodávající odpovědný za obecné dotazy zákazníků, napřBke zboží, dodací lhůta, zásilka, vrácení, reklamace, prohlášení o zrušení a zásilky nebo dobropisy.

4.7 Je-li zvolena platební metoda „SOFORT“, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „SOFORT“).Aby mohl zákazník uhradit fakturovanou částku prostřednictvím „SOFORT“, musí mít aktivovaný účet online bankovnictví pro účast v „SOFORT“, odpovídajícím způsobem se identifikovat během procesu platby a potvrdit platební příkaz „SOFORT“.Platební transakce je provedena okamžitě poté prostřednictvím"SOFORT"a je odepsána z bankovního účtu zákazníkaBližší informace o způsobu platby „SOFORT“ si zákazník může vyvolat na internetu na adrese https://www.klarna.com/sofort/.

4.8 Pokud zvolíte platební metodu nabízenou prostřednictvím platební služby „Shopify Payments“, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen „Stripe“)").Jednotlivé způsoby platby nabízené prostřednictvím Shopify Payments jsou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícíhoPro zpracování plateb může Stripe využívat jiné platební služby, pro kteréplatí zvláštní platební podmínky, na které může zákazníkje uvedeno samostatněDalší informace o „Shopify Payments“ jsou k dispozici na internetu na adrese https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.9 Při zvolení způsobu platby na účet je kupní cena splatná po dodání a vyúčtování zbožíV tomto případě musí být kupní cena uhrazena do 7 (sedmi) dnů od obdržení faktury bez srážky, pokud není dohodnuto jinakProdávající si vyhrazuje právo nabídnout způsob platby na účet pouze do určitého objemu objednávky a v případě překročení stanoveného objemu objednávky tento způsob platby odmítnout.V takovém případě prodejce upozorní zákazníka na odpovídající platební omezení v jeho platebních údajích v internetovém obchodě.

4.10 Při volbě způsobu platby na účet je kupní cena splatná po dodání a vyúčtování zbožíV tomto případě musí být kupní cena uhrazena do 7 (sedmi) dnů od obdržení faktury bez srážky, pokud není dohodnuto jinakProdávající si vyhrazuje právo nabídnout způsob platby na účet pouze do určitého objemu objednávky a v případě překročení stanoveného objemu objednávky tento způsob platby odmítnout.V takovém případě prodejce upozorní zákazníka na odpovídající platební omezení v jeho platebních údajích v internetovém obchoděProdávající si dále vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu při výběru způsobu platby na účet a odmítnout tento způsob platby v případě, že bude kontrola kreditu negativní.

4.11 Při volbě způsobu platby na účet je kupní cena splatná po dodání a vyúčtování zbožíV tomto případě musí být kupní cena uhrazena do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení faktury bez srážky, pokud není dohodnuto jinakProdávající si vyhrazuje právo nabídnout způsob platby na účet pouze do určitého objemu objednávky a v případě překročení stanoveného objemu objednávky tento způsob platby odmítnout.V takovém případě prodejce upozorní zákazníka na odpovídající platební omezení v jeho platebních údajích v internetovém obchoděProdávající si dále vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu při výběru způsobu platby na účet a odmítnout tento způsob platby v případě, že bude kontrola kreditu negativní.

5) Dodací a přepravní podmínky

5.1 Zboží je doručováno na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinakPři zpracování transakce je rozhodující dodací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícíhoOdchylně od toho je při výběru způsobu platby PayPal rozhodující dodací adresa uložená zákazníkem u PayPal v době platby.

5.2 Pokud se dodání zboží nepodaří z důvodů, za které odpovídá zákazník, nese zákazník přiměřené náklady, které tím prodávajícímu vzniknouTo neplatí, pokud jde o náklady na dodání, pokud zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení od smlouvyPokud zákazník účinně uplatní právo na odstoupení od smlouvy, na náklady na vrácení se vztahuje úprava uvedená ve storno podmínkách prodávajícího.

5.3 V případě vlastního odběru prodávající nejprve informuje zákazníka emailem, že zboží, které si objednal, je připraveno k odběruPo obdržení tohoto e-mailu si může zákazník po konzultaci s prodávajícím zboží vyzvednout v sídle prodávajícíhoV tomto případě nebudou účtovány žádné náklady na dopravu.

6) Výhrada vlastnického práva

Při platbě předem si prodávající ponechává vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady (záruka)

7.1 Pokud má zakoupená věc vady, uplatní se zákonná odpovědnost za vady.

7.2 Bez ohledu na to platí pro použité zboží:Nároky z vad jsou vyloučeny, pokud se vada projeví až rok po dodání zboží.Vady, které se vyskytnou do jednoho roku od dodání zboží, lze uplatnit v zákonné promlčecí lhůtěZkrácení doby ručení na jeden rok však neplatí

 • u věcí, které byly na stavbě použity k obvyklému účelu a způsobily její vadu,
 • pro nároky na náhradu škody a náhradu nákladů ze strany zákazníka, jakož i
 • v případě, že prodávající vadu podvodně zamlčel.

7.3 Zákazník je vyzván, aby dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě reklamoval u doručovatele a informoval o tom prodávajícího.Pokud zákazník nevyhoví, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Zvláštní podmínky pro zpracování zboží dle konkrétní specifikace zákazníka

8.1 Pokud prodávající podle obsahu smlouvy dluží nejen dodání zboží, ale i zpracování zboží podle určitých specifikací objednatele, je objednatel povinen poskytnout provozovateli veškerý obsah potřebný ke zpracování, např. , obrázky nebo grafiky v souborových formátech, formátování, obrázku určeném provozovatelem - a velikosti souborů a udělit mu potřebná užívací právaZa obstarání a získání práv k tomuto obsahu odpovídá výhradně zákazníkZákazník prohlašuje a přebírá odpovědnost za to, že má právo používat obsah poskytnutý prodávajícímuZejména dbá na to, aby nebyla porušována žádná práva třetích osob, zejména autorská práva, ochranné známky a osobnostní práva.

8.2 Zákazník odškodní prodávajícího za nároky třetích osob, které tyto mohou vůči prodávajícímu uplatnit v souvislosti s porušením svých práv smluvním užitím obsahu zákazníka prodávajícím.Zákazník dále přebírá přiměřené náklady na nutnou právní obranu včetně veškerých soudních a advokátních poplatků v zákonné výšiTo neplatí, pokud zákazník za porušení neodpovídáV případě uplatnění reklamace třetí osobou je zákazník povinen bezodkladně, pravdivě a úplně poskytnout prodávajícímu veškeré údaje, které jsou nezbytné pro posouzení reklamací a obhajoby.

8.3 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracování objednávky, pokud obsah poskytnutý zákazníkem za tímto účelem porušuje zákonné nebo úřední zákazy nebo uráží obecnou slušnostTo se týká zejména poskytování protiústavního, rasistického, xenofobního, diskriminačního, urážlivého, mládeži ohrožujícího a/nebo násilí oslavujícího obsahu.

9) Zvláštní podmínky pro montážní/instalační služby

Pokud prodávající dle obsahu smlouvy dluží i montáž respinstalaci zboží u zákazníka a popř.vhodná přípravná opatření (napřBpříspěvek), platí:

9.1 Prodávající poskytuje své služby dle vlastního uvážení nebo prostřednictvím jím vybraného kvalifikovaného personáluProdávající může využít i služeb třetích osob (subdodavatelů), kteří jednají jeho jménemNení-li v popisu služby prodávajícího uvedeno jinak, nemá zákazník právo vybrat si konkrétní osobu k provedení požadované služby.

9.2 Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu úplné a pravdivé informace potřebné pro poskytnutí dlužné služby, pokud jejich obstarání nespadá do působnosti prodávajícího podle obsahu smlouvy.

9.3 Prodávající bude po uzavření smlouvy kontaktovat zákazníka za účelem sjednání termínu dlužné službyZákazník zajistí, aby prodávající popřjím pověření pracovníci mají v dohodnutou dobu přístup do příslušných zařízení zákazníka.

9.4 Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení prodávaného zboží přechází na zákazníka až po dokončení montážních prací a předání zákazníkovi.

10) Zvláštní podmínky pro opravy

Dluží-li prodávající zákazníkovi opravu věci podle obsahu smlouvy, platí následující:

10.1 Opravárenské služby jsou poskytovány v sídle prodávajícího.

10.2 Prodávající poskytuje své služby dle vlastního uvážení nebo prostřednictvím jím vybraného kvalifikovaného personáluProdávající může využít i služeb třetích osob (subdodavatelů), kteří jednají jeho jménemNení-li v popisu služby prodávajícího uvedeno jinak, zákazník nemá právo vybrat si konkrétní osobu k provedení požadované služby.

10.3 Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu veškeré informace potřebné k opravě věci, pokud jejich obstarání nespadá do působnosti prodávajícího dle obsahu smlouvy.Zákazník musí zejména poskytnout prodávajícímu vyčerpávající popis chyby a informovat ho o všech okolnostech, které mohou být příčinou zjištěné chyby.

10.4 Není-li dohodnuto jinak, je zákazník povinen zaslat věc k opravě do sídla prodávajícího na vlastní náklady a nebezpečí.Prodávající doporučuje zákazníkovi za tímto účelem uzavřít pojištění dopravyProdávající dále doporučuje zákazníkovi zasílat zboží ve vhodném přepravním obalu, aby se snížilo riziko poškození při přepravě a obsah obalu byl schován.O zjevném poškození při přepravě bude prodávající zákazníka neprodleně informovat, aby mohlmůže vůči dopravci uplatnit stávající práva.

10.5 Zboží bude vráceno na náklady zákazníkaNebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení věci přechází na zákazníka předáním věci vhodné dopravci v místě podnikání prodávajícího.Na žádost zákazníka prodávající uzavře přepravní pojištění věci.

10.6 Zákazník může věc určenou k opravě přinést také do sídla prodávajícího a znovu si ji vyzvednout, pokud to vyplývá z popisu služby prodávajícího nebo pokud se na tom strany odpovídajícím způsobem dohodly.V tomto případě platí přiměřeně výše uvedená ustanovení o nesení nákladů a rizika přepravy a vrácení věci.

10.7 Výše uvedená ustanovení neomezují zákonná práva zákazníka v případě nákupu zboží u prodávajícího.

10.8 Prodávající odpovídá za vady provedených oprav v souladu se zákonnou odpovědností za vady.

11) Rozhodné právo

Na všechny právní vztahy mezi stranami se vztahuje právo Spolkové republiky Německo, s výjimkou zákonů o mezinárodní koupi movitých věcí.Pro spotřebitele platí tato volba práva pouze tehdy, pokud není odvolána ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.

12) Alternativní řešení sporů

12.1 Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu pod následujícím odkazem:https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů z online kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní spotřebitel.

12.2 Prodávající není povinen ani ochoten účastnit se řízení o řešení sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.

AUSGEZEICHNET.ORG