Doprava zdarma od 150 € v Německu a EU od 9,99 € | od roku 2009 | Odeslání DHL do celého světa!

+ 16 % less for non EU delivery + german tax free + 16 % discount for swiss, USA, UK and more + Attention maybe you must pay import sales tax

Ochrana dat

! PRODEJ POUZE DOSPĚLÝM!
Registrace podle § 9 VerpackG:Inn and out GmbH & Co.KG jako výrobce obalů, který podléhá systémové účasti, registrační číslo DE4670314582980. U duálního systému Zentek KN500009584 ve smyslu § 7 odst. 1 písm1 VerpackG má licenci k plnění povinností v souladu se zákonem. Prodej našich produktů na této platformě probíhá v právním smyslu jako podnikatel.

1Ochrana dat na první pohled

Obecná informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránkuOsobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikovániPodrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webuJejich kontaktní údaje naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů v části „Oznámení odpovědného orgánu“.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíteTo může být z. Bnakládat s údaji, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránkuJedná se především o technické údaje (napřinternetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky)Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje používáme?

Část dat je shromažďována, aby bylo zajištěno, že web je poskytován bez chybDalší údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajůMáte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajůPokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolatMáte také právo za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajůDále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tento web, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnocenoTo se provádí především pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2hostování

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Shopify

Poskytovatelem je Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko (dále jen „Shopify“).

Shopify nástroj pro tvorbu a hostování webových stránekKdyž navštívíte naše webové stránky, Shopify shromažďuje vaši IP adresu a informace o zařízení a prohlížeči, které používáteShopify také analyzuje počty návštěvníků, zdroje návštěvníků a chování zákazníků a vytváří statistiky uživatelůKdyž provedete nákup na našem webu, Shopify také shromažďuje vaše jméno, e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresy, platební údaje a další informace související s nákupem (např.telefonní číslo, objem uskutečněného prodeje atd.)Shopify ukládá soubory cookie do vašeho prohlížeče pro analýzu.

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů Shopify:https://www.shopify.de/legal/datenschutz .

Shopify se používá na základě čl6 odst. 1 písm1 litf GDPRMáme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivějšíPokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl6 odst. 1 písm1 lita GDPR a § 25 odst. 1 písm1 TTDSG, pokud je udělen souhlas s ukládáním cookies nebo přístupem k informacím v koncovém zařízení uživatele (např.otisky zařízení) ve smyslu TTDSGSouhlas lze kdykoliv odvolat.

3Obecné informace a povinné informace

ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážněS vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údajeOsobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikovániToto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používámeVysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (napřpři komunikaci prostřednictvím e-mailu) mohou mít bezpečnostní mezeryÚplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Inn and out GmbH & Co.KG
Arthur-Hoffmann-Str73
Lipsko 04275

E-mail:info@inn-out.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např.jména, e-mailové adresy atdÄ.) rozhoduje.

doba uložení

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uložení, vaše osobní údaje u nás zůstanou, dokud přestane platit účel zpracování údajůPokud podáte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např.daňové nebo obchodní retenční období); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl6 odst. 1 písm1 litGDPR nebodruh9 odst. 1 písm2 lita GDPR, pokud zvláštní kategorie údajů podle čl9 odst. 1 písm1 GDPR jsou zpracováványV případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů založeno rovněž na čl49 odst. 1 písm1 litGDPRPokud souhlasíte s ukládáním souborů cookie nebo přístupem k informacím na vašem koncovém zařízení (napřprostřednictvím otisků prstů zařízení) mají souhlas, zpracování údajů probíhá rovněž na základě § 25 odst. 1 písm1 TTDSGSouhlas lze kdykoliv odvolatPokud jsou vaše údaje nutné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl.6 odst. 1 písm1 litb GDPRDále zpracováváme vaše údaje, pokud jsou povinny splnit zákonnou povinnost na základě čl6 odst. 1 písm1 litc GDPRZpracování údajů může být také založeno na našem oprávněném zájmu podle čl6 odst. 1 písm1 litf GDPRNásledující odstavce tohoto prohlášení o ochraně údajů poskytují informace o příslušných právních základech v každém jednotlivém případě.

Poznámka k přenosu dat do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně osobních údajůPokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracoványRádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s úrovní v EUNapříklad americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste vy jako dotčená osoba mohli proti tomu podniknout právní kroky.Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (napřTajné služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje na serverech v USA pro účely monitorováníNa tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasemSouhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolatZákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (čl21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL6 ABS1 LITE NEBO F GDPR, MÁTE KDYKOLI PRÁVO VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍPŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮPOKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE DOTYČNÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT, POKUD NEBUDEME PROKÁZAT KOMPLEXNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAČÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODU NÁMITKY PODLE ČL.21 ABS1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU SOUVISEJÍCÍM S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMIPOKUD BUDETE NÁMIT, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL.21 ABS2 GDPR).

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušeníPrávo podat stížnost není dotčeno žádným jiným správním nebo soudním opravným prostředkem.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátuPokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Informace, mazání a opravy

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a popř.právo na opravu nebo vymazání těchto údajůV případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajůZa tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovatPrávo na omezení zpracování existuje v těchto případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas na to, abychom to zkontrolovaliPo dobu trvání vyšetření máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat místo výmazu omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud vznesete námitky podle čl21 odst. 1 písm1 GDPR je třeba zajistit rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmyDokud není zřejmé, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

SSL neboTLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka SSL resp.TLS šifrováníŠifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud SSL respPokud je aktivováno šifrování TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Šifrované platební transakce na tomto webu

Pokud po uzavření úplatné smlouvy vznikne povinnost sdělit nám své platební údaje (napřčíslo účtu pro povolení inkasa), jsou tyto údaje vyžadovány pro zpracování platby.

Platební transakce obvyklými platebními prostředky (Visa/MasterCard, inkaso) jsou prováděny výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo SSLTLS připojeníŠifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Při šifrované komunikaci nemohou být vaše platební údaje, které nám předáváte, čteny třetími stranami.

Námitka proti propagačním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálůProvozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily.

4Sběr dat na tomto webu

Soubory cookie/dvojité kliknutí Google / Cloudflare

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“Cookies jsou malé datové balíčky a nepoškozují vaše koncové zařízeníJsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (trvalé cookies).Soubory cookie relace se po vaší návštěvě automaticky vymažouTrvalé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran také uloženy na vašem koncovém zařízení, když vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran).Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby třetí strany (napřCookies pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkceČetné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (napřfunkce nákupního košíku nebo zobrazování videí)Jiné cookies slouží k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které chcete (napřpro funkci nákupního košíku) nebo pro optimalizaci webu (napřSoubory cookie pro měření návštěvnosti webu) jsou vyžadovány (nezbytné soubory cookie) na základě čl6 odst. 1 písm1 litf GDPR, pokud není dán jiný právní základProvozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služebPokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných technologií rozpoznávání, zpracování probíhá výhradně na základě tohoto souhlasu (čl.6 odst. 1 písm1 lita GDPR a § 25 odst. 1 písm1 TTDSG); souhlas lze kdykoliv odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížečePokud jsou cookies deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřebypožádat o souhlas.

GDPR Legal Cookie od Shopify

Náš web používá GDPR Legal Cookie od Shopify k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo k používání určitých technologií a k dokumentování tohoto v souladu s předpisy o ochraně údajů.Poskytovatelem této technologie je beeclever GmbH, Friedrich-Mohr-Straße 1, 56070 Koblenz (dále jen „beeclever“).

Když vstoupíte na naši webovou stránku, vytvoří se spojení se servery poskytovatele beecleverPoskytovatel beeclever tímto způsobem získává osobní údaje, jako je použitý prohlížeč, IP adresa a časové razítkoVe vašem prohlížeči je pak uložen soubor cookie za účelem udělení souhlasu, který jste udělili resppřiřadit jejich odvoláníÚdaje shromážděné tímto způsobem jsou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, vymažete soubor cookie sami nebo pomine účel uložení údajůPovinné zákonné požadavky na uchovávání zůstávají nedotčenyPodrobnosti najdete na:https://apps.shopify.com/gdpr-legal-cookie .

GDPR Legal Cookie od Shopify se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním cookiesPrávním základem je čl6 odst. 1 písm1 litc GDPR.

zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV).Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předáváTyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazující stránky
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými datovými zdroji.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl6 odst. 1 písm1 litf GDPRProvozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomuto účelu musí být evidovány log soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazůTyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatřeníVe všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl6 odst. 1 písm1 litf GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl6 odst. 1 písm1 litGDPR), pokud je o to požádáno; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel pro uchovávání dat (např.po zpracování vaší žádosti)Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Poptávka e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, váš dotaz včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložíme a zpracujeme za účelem vyřízení vašeho požadavkuTyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatřeníVe všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl6 odst. 1 písm1 litf GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl6 odst. 1 písm1 litGDPR), pokud je o to požádáno; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel ukládání dat (např.po zpracování vaší žádosti)Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Komunikace přes WhatsApp

Ke komunikaci s našimi zákazníky a dalšími třetími stranami používáme službu okamžitých zpráv WhatsAppPoskytovatelem je WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Komunikace probíhá prostřednictvím end-to-end šifrování (peer-to-peer), které zabraňuje WhatsApp nebo jiným třetím stranám získat přístup ke komunikačnímu obsahuWhatsApp však získává přístup k metadatům, která vznikají v průběhu komunikačního procesu (napřodesílatel, příjemce a čas)Rádi bychom také zdůraznili, že WhatsApp tvrdí, že sdílí osobní údaje svých uživatelů se svou mateřskou společností Meta se sídlem v USADalší podrobnosti o zpracování dat najdete v zásadách ochrany osobních údajů WhatsApp na adrese:https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy .

Používání WhatsApp je založeno na našem oprávněném zájmu co nejrychleji a nejefektivněji komunikovat se zákazníky, potenciálními zákazníky a dalšími obchodními a smluvními partnery (čl.6 odst. 1 písm1 litf GDPR)Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování údajů probíhá výhradně na základě souhlasu; toto lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Komunikační obsah vyměňovaný mezi a na WhatsApp zůstává u nás, dokud nás nepožádáte o jeho smazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel ukládání dat (např.po zpracování vaší žádosti)Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

WhatsApp používáme ve variantě „WhatsApp Business“.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komisePodrobnosti naleznete zde:https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum .

Naše účty WhatsApp jsme nastavili tak, že nedochází k automatické synchronizaci dat s adresářem na používaných chytrých telefonech.

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV).

Registrace na tomto webu

Na této webové stránce se můžete zaregistrovat a využívat další funkce na této stránceÚdaje zadané k tomuto účelu používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovaliPovinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahuV opačném případě registraci odmítneme.

Pro důležité změny, jako je rozsah nabídky nebo technicky nutné změny, využíváme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a popř.zahájit další smlouvy (čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR).

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy tak dlouho, dokud budete registrováni na této webové stránce, a poté budou vymazányZákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

5Analytické nástroje a reklama

Správce značek Google

Používáme Google Tag ManagerPoskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který můžeme použít k integraci sledovacích nebo statistických nástrojů a dalších technologií na naše webové stránkySamotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzySlouží pouze pro správu a zobrazení přes něj integrovaných nástrojůSprávce značek Google však zaznamená vaši IP adresu, kterou lze také přenést do mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Správce značek Google se používá na základě čl6 odst. 1 písm1 litf GDPRProvozovatel webu má oprávněný zájem na rychlé a snadné integraci a správě různých nástrojů na jeho webuPokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl6 odst. 1 písm1 lita GDPR a § 25 odst. 1 písm1 TTDSG, pokud je udělen souhlas s ukládáním cookies nebo přístupem k informacím v koncovém zařízení uživatele (např.otisky zařízení) ve smyslu TTDSGSouhlas lze kdykoliv odvolat.

Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google AnalyticsPoskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat chování návštěvníků webuProvozovatel webu dostává různé údaje o používání, jako např BZobrazení stránek, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživateleTyto údaje jsou shrnuty v uživatelském ID a přiřazeny příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webu.

Dále můžeme využít Google Analytics, napřZaznamenávejte pohyby myši a posouvání a kliknutíKromě toho používá Google Analytics různé přístupy modelování k doplnění zaznamenaných datových souborů a pro analýzu dat využívá technologie strojového učení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (napřsoubory cookie nebo otisky zařízení)Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Tato služba je využívána na základě vašeho souhlasu v souladu s čl6 odst. 1 písm1 lita GDPR a § 25 odst. 1 písm1 TTDSGSouhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komisePodrobnosti naleznete zde:https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

plug-in prohlížeče

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společnosti Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Google Ads/AdSense

Provozovatel webu používá Google AdsGoogle Ads je online reklamní program od společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá určité hledané výrazy na Googlu (cílení na klíčová slova)Kromě toho lze cílené reklamy generovat pomocí uživatelských dat dostupných na Googlu (napřÚdaje o poloze a zájmy) se hrají (cílení na cílovou skupinu)Jako provozovatel webu můžeme tato data kvantitativně vyhodnocovat, například analýzou, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím proklikům.

Tato služba je využívána na základě vašeho souhlasu v souladu s čl6 odst. 1 písm1 lita GDPR a § 25 odst. 1 písm1 TTDSGSouhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komisePodrobnosti naleznete zde:https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google sledování konverzí

Tento web používá Google Conversion TrackingPoskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

S pomocí Google Conversion Tracking můžeme my a Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akceMůžeme například vyhodnotit, na která tlačítka na našem webu bylo kliknuto, jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvlášť častoTyto informace se používají ke generování statistik konverzíZjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedliNedostáváme žádné informace, pomocí kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovatSamotný Google používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

Tato služba je využívána na základě vašeho souhlasu v souladu s čl6 odst. 1 písm1 lita DSGVO a § 25 odst. 1 písm1 TTDSGSouhlas lze kdykoliv odvolat.

Více informací o sledování konverzí Google naleznete v předpisech Google o ochraně dat:https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Facebook Pixel/Vlastní publikum ( Meta )

Tento web používá k měření konverzí pixel akce návštěvníka z FacebookuPoskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IrskoPodle Facebooku se ale shromážděná data předávají i do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků webu poté, co byli přesměrováni na web poskytovatele kliknutím na reklamu na FacebookuTo umožňuje vyhodnotit efektivitu facebookových reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele tohoto webu anonymní, nemůžeme vyvozovat žádné závěry o identitě uživateleÚdaje jsou však ukládány a zpracovávány Facebookem, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook mohl údaje používat pro vlastní reklamní účely v souladu s pokyny pro používání údajů Facebooku .To umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na Facebook stránky i mimo FacebookToto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Tato služba je využívána na základě vašeho souhlasu v souladu s čl6 odst. 1 písm1 lita DSGVO a § 25 odst. 1 písm1 TTDSGSouhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komisePodrobnosti naleznete zde:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách a předávány Facebooku pomocí zde popsaného nástroje, jsme my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů (čl.26 GDPR)Společná odpovědnost je omezena na shromažďování údajů a jejich předávání FacebookuZpracování ze strany Facebooku po přeposlání není součástí společné odpovědnostiNaše společné povinnosti byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracováníZnění smlouvy naleznete na:https://www.facebook.com/legal/controller_addendumPodle této smlouvy jsme odpovědní za vydávání informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách bezpečným způsobem v souladu se zákonem o ochraně údajůFacebook je zodpovědný za bezpečnost dat produktů FacebookuPráva subjektů údajů (napřŽádost o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem lze uplatnit přímo u FacebookuPokud u nás uplatníte práva subjektů údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

Další informace o ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně dat Facebooku:https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Můžete také deaktivovat funkci remarketingu „Vlastní publikum“ v sekci Nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenChcete-li to provést, musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete reklamu z Facebooku deaktivovat na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance:http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

6Zpravodaj

údaje o newsletteru

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním zpravodajDalší údaje nebudousbírány pouze dobrovolněTyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do registračního formuláře k newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl6 odst. 1 písm1 litGDPR)Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich používání pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ v newsletteruZákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, uchováme, dokud se z newsletteru neodhlásíteuloženy poskytovatelem služeb newsletteru a vymazány z distribučního seznamu newsletterů poté, co se odhlásíte z newsletteru nebo poté, co již neslouží žádnému účeluVyhrazujeme si právo odstranit e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu newsletterů dle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu v souladu s čl.6 odst. 1 písm1 litf GDPR odstranit nebo zablokovat.

Údaje, které uchováváme pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.

Poté, co se odstraníte z distribučního seznamu newsletterů, bude vaše e-mailová adresa uložena u nás popřposkytovatel služeb newsletteru, je-li to relevantníuloženy na černé listině, pokud je to nutné k zamezení budoucího zasílání poštyÚdaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údajiTo slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl.6 odst. 1 písm1 litf GDPR)Uložení na blacklistu není časově omezenoProti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy.

7pluginy a nástroje

Google Fonts (místní hosting)

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Google Fonts, které poskytuje GooglePísma Google se instalují lokálněNeexistuje žádné připojení k serverům Google.

Více informací o Google Fonts najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně dat společnosti Google:https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google mapy

Tento web používá mapovou službu Google MapsPoskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresuTyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládajíPoskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vlivPokud jsou aktivovány Google Maps, může Google používat Google Fonts za účelem jednotného zobrazení písemKdyž vyvoláte Google Maps, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snazší nalezení míst, která jsme uvedli na webových stránkáchTo představuje oprávněný zájem ve smyslu čl6 odst. 1 písm1 litf GDPRPokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl6 odst. 1 písm1 lita GDPR a § 25 odst. 1 písm1 TTDSG, pokud je udělen souhlas s ukládáním cookies nebo přístupem k informacím v koncovém zařízení uživatele (např.otisky zařízení) ve smyslu TTDSGSouhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komisePodrobnosti naleznete zde:https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:https://policies.google.com/privacy?hl=de .

8poskytovatelé elektronického obchodu a plateb

Zpracování zákaznických a smluvních údajů

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o zákaznících a smlouvách k navázání, strukturování a změně našich smluvních vztahůShromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby uživatel mohl službu používat nebo účtovat uživateliPrávním základem je čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR.

Shromážděné zákaznické údaje budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu a vypršení jakéhokolistávající zákonné doby uchovávání jsou vymazányZákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a expedici zboží

Pokud si u nás objednáte zboží, předáme vaše osobní údaje přepravní společnosti odpovědné za doručení a poskytovateli platebních služeb odpovědnému za zpracování platbyZpřístupněny budou pouze údaje, které příslušný poskytovatel služeb potřebuje ke splnění svého úkoluPrávním základem je čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatřeníPokud jste udělili souhlas v souladu s čl6 odst. 1 písm1 litGDPR, předáme vaši e-mailovou adresu přepravní společnosti odpovědné za doručení, aby vás mohla informovat o stavu odeslání vaší objednávky e-mailem; Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

platební služby

Na naše webové stránky integrujeme platební služby od společností třetích stranKdyž u nás nakoupíte, vaše platební údaje (napřJméno, částka platby, údaje o účtu, číslo kreditní karty) zpracovávané poskytovatelem platebních služeb za účelem zpracování platbyPro tyto transakce platí příslušná smlouva a ustanovení o ochraně dat příslušného poskytovatelePoskytovatelé platebních služeb jsou využíváni na základě čl6 odst. 1 písm1 litb GDPR (realizace smlouvy) a v zájmu co možná nejhladšího, nejpohodlnějšího a nejbezpečnějšího platebního procesu (čl.6 odst. 1 písm1 litf GDPR)Pokud je pro určité akce vyžadován váš souhlas, čl6 odst. 1 písm1 litprávní základ GDPR pro zpracování údajů; Souhlas lze do budoucna kdykoli odvolat.

Na tomto webu používáme následující platební služby/poskytovatele platebních služeb:

PayPal

Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.rlet Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komisePodrobnosti naleznete zde:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti PayPal:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Apple Pay

Poskytovatelem platebních služeb je Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USAZásady ochrany osobních údajů společnosti Apple naleznete na adrese:https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/ .

Google Pay

Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IrskoZásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde:https://policies.google.com/privacy .

pruhy

Poskytovatelem pro zákazníky v rámci EU je Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen „Stripe“).

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komisePodrobnosti naleznete zde:https://stripe.com/de/privacy a https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation .

Podrobnosti o tom si můžete přečíst v prohlášení o ochraně dat společnosti Stripe pod následujícím odkazem:https://stripe.com/de/privacy .

Klarna

Poskytovatelem je Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“)Klarna nabízí různé možnosti platby (napřkoupě na splátky)Pokud se rozhodnete platit pomocí Klarna (řešení pokladny Klarna), bude od vás Klarna shromažďovat různé osobní údajeKlarna používá soubory cookie k optimalizaci používání pokladního řešení KlarnaPodrobnosti o používání souborů cookie Klarna naleznete na následujícím odkazu:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf .

Podrobnosti o tom si můžete přečíst v prohlášení o ochraně údajů společnosti Klarna pod následujícím odkazem:https://www.klarna.com/de/datenschutz/ .

Paydirect

Poskytovatelem této platební služby je Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Německo (dále jen „Paydirekt“).Pokud provádíte platbu pomocí Paydirekt, Paydirekt shromažďuje různé transakční údaje a předává je bance, u které jste registrováni u Paydirekt.Kromě údajů potřebných pro platbu může Paydirekt také shromažďovatdalší údaje jako např BDodací adresa nebo jednotlivé položky v nákupním košíkuPaydirekt poté autentizuje transakci pomocí autentizační procedury uložené v bance pro tento účelČástka platby bude následně převedena z vašeho účtu na náš účetAni my, ani třetí strany nemáme přístup k údajům o vašem účtuPodrobnosti o platbě pomocí Paydirekt naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách a ustanoveních o ochraně údajů Paydirekt na:https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

Okamžitý bankovní převod

Poskytovatelem této platební služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „Sofort GmbH“).Pomocí procedury"Sofortüberweisung"obdržíme od Sofort GmbH potvrzení o platbě v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit své závazkyPokud jste se rozhodli použít platební metodu „Sofortüberweisung“, zašlete PIN a platný TAN společnosti Sofort GmbH, pomocí které se mohou přihlásit k vašemu účtu online bankovnictví.Sofort GmbH po přihlášení automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu a provede převod k nám pomocí vámi zaslaného TANNásledně nám obratem zašle potvrzení transakcePo přihlášení jsou automaticky kontrolovány vaše tržby, kreditní limit kontokorentu a existence dalších účtů a jejich zůstatkůKromě PIN a TAN jsou společnosti Sofort GmbH předány platební údaje, které zadáte, a osobní údajeVaše osobní údaje jsou vaše jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa, IP adresa a příp.další údaje potřebné pro zpracování platbyPředání těchto údajů je nezbytné pro zjištění vaší identity bez pochybností a pro zabránění pokusům o podvodPodrobnosti o platbě s okamžitým převodem naleznete na následujících odkazech:https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/ .

Amazon Pay

Poskytovatelem této platební služby je Amazon Payments Europe SCA, 38 avenue JFKennedy, L-1855 Lucembursko.

Podrobnosti o tom, jak je nakládáno s vašimi údaji, si můžete přečíst v prohlášení o ochraně údajů Amazon Pay pod následujícím odkazem:https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect .

Mollie

Poskytovatelem této platební služby je Mollie BV, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nizozemsko (dále jen „Mollie“)S pomocí Mollie můžeme na naše webové stránky integrovat různé platební metodyPodrobnosti naleznete v prohlášení společnosti Mollie o ochraně údajů:https://www.mollie.com/de/privacy .

PayOne

Poskytovatelem této platební služby je PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main (dále jen „PayOne“)Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně dat PayOne:https://www.payone.com/DE-de/datenschutz .

giropay

Poskytovatelem této platební služby je paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (dále jen „giropay“).

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti giropay:https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

Unzer

Poskytovatelem této platební služby je Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (dále jen „Unzer“).

Podrobnosti naleznete v prohlášení společnosti Unzer o ochraně dat:https://www.unzer.com/de/datenschutz/ .

CopeCart

Poskytovatelem této platební služby je CopeCart GmbH, Ufnaustraße 10, 10553 Berlín (dále jen „CopeCart“)Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti CopeCart:https://www.copecart.com/datenschutz/ .

Shopify Payments

Poskytovatelem této platební služby v EU je Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko (dále jen „Shopify Payment“).

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů Shopify Payment:https://www.shopify.de/legal/datenschutz .

American Express

Poskytovatelem této platební služby je American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Německo (dále jen „American Express“).

Společnost American Express může přenášet data do své mateřské společnosti ve Spojených státechPřenos dat do USA je založen na Závazných podnikových pravidlechPodrobnosti naleznete zde:https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/ .

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti American Express:https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html .

Mastercard

Poskytovatelem této platební služby je Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgie (dále jen „Mastercard“).

Mastercard může přenášet data do své mateřské společnosti ve Spojených státechPřenos dat do USA je založen na závazných podnikových pravidlech společnosti MastercardPodrobnosti naleznete zde:https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html a https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf .

VÍZUM

Poskytovatelem této platební služby je Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, United Kingdom (dále jen „VISA“).

Velká Británie je podle zákona o ochraně údajů považována za bezpečnou třetí zemiTo znamená, že Velká Británie má úroveň ochrany údajů, která odpovídá úrovni ochrany údajů v Evropské unii.

Společnost VISA může předávat data své mateřské společnosti ve Spojených státechPřenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komisePodrobnosti najdete zde:https://www.visa.de/bedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-status-questions-fur-den-ewr.html .

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti VISA:https://www.visa.de/bedingungen/visa-privacy-center.html .

Nástroje hodnocení:

Osvědčený odborník:

poskytuje ve svých podmínkách ochrany údajů v zápatí domovské stránky podrobné a komplexní informace o způsobu shromažďování osobních údajů:ProvenExpert uzavírá se svými zákazníky smlouvu o AV, takže jsou dokonce oprávněni poslat svým zákazníkům e-mailem odkaz na zaslání recenzeWidgety a pečeti na druhou stranu neshromažďují žádná data, ale pouze odkazují na profil zákazníka na webu PE.

Cookies na straně PE zase podléhají individuálním možnostem návštěvníkaA hodnotitelé u firem, které se rozhodly pro „veřejně hodnocené“, mají ve vlastních rukou, zda své osobní údaje (e-mailovou adresu) sdělí PE, tzn.pokud hodnotíte, dáváte nám povolení uložit vaši e-mailovou adresuUvedení skutečných jmen není povinné a ve skutečnosti spíše výjimkouToto není jasně vaše oblast odpovědnosti jako firemního zákazníka, zejména proto, že tito recenzenti (ti bez odkazu, uvědomte si) nemusí být zákazníky vaší společnostiV této skupině provádíme nejběžnější mediační řízení, protože se stává, že nezákazníci zanechají recenziTakové recenze mažeme.

https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbedingungen/

AUSGEZEICHNET.ORG