Doprava zdarma od 150 € v Německu a EU od 9,99 € | od roku 2009 | Odeslání DHL do celého světa!

+ 16 % less for non EU delivery + german tax free + 16 % discount for swiss, USA, UK and more + Attention maybe you must pay import sales tax

Právo na odstoupení

! PRODEJ POUZE DOSPĚLÝM! Dodání:pouze s ověřením věku DHL 18 let!
Registrace podle § 9 VerpackG:Inn and out GmbH & Co.KG jako výrobce obalů, který podléhá systémové účasti, registrační číslo DE4670314582980. Licencováno u Duales System Zentek KN500009584 ve smyslu § 7 odst. 1 VerpackG v souladu se zákonem k plnění povinností. Prodej našich produktů na této platformě probíhá v právním smyslu jako podnikatel.

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy podle následujících ustanovení, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavře právní transakci za účelem, který nelze přičíst převážně její obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti:

A. Storno podmínky

právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám (Inn and out GmbH & Co. KG, Arthur-Hoffmann-Str. 73, 04275 Leipzig, e-mail:info@inn-out-shop.de) zaslat jasné prohlášení ( B. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Měli byste použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a celý jej vyplnit . Neúplně vyplněné odvolání je neplatné a vyprší po 14 dnech !!

Abyste dodrželi lhůtu pro zrušení, musíte sdělení týkající se uplatnění práva na zrušení odeslat před uplynutím lhůty pro zrušení.

formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět (stačí e-mail).

Inn and out GmbH & Co. KG Arthur-Hoffmann-Str. 73 04275 Lipsko info@inn-out-shop.de

Odvolávám/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

Číslo objednávky: __________________________________________________

Článek: ____________________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________/přijato dne (*) __________________

__________________________________________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

__________________________________________________________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

DE ______________________________________________________ (pro jiné než Paypal)
IBAN bankovního účtu spotřebitele v Německu (NEJINAK)

____________________________________________________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) ( pouze pokud je oznámení na papíře )

__________________/_____________________
MÍSTO/Datum

(*) Nehodící se škrtněte

B. Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, budeme vám dlužni všechny platby, které jsme od vás nebo třetích osob obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že si zvolíte jiný druh doručení, než je nejlevnější nabízený zvolili jsme standardní dodání), nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy nebo do čtrnácti dnů po obdržení částky nebo do čtrnácti dnů po obdržení bezchybného zboží, podle toho, co nastane později. Pro tuto platbu používáme stejnou účtenku PayPal nebo všechny ostatní výhradně klasické převody na bankovní účty umístěné v Německu nebo EU , pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v tomto případě vám budou účtovány poplatky za tuto splátku. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud nedostaneme zboží zpět v perfektním stavu.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím sedmidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vyloučení nebo předčasné vypršení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy na dodávku zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitele nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.

Obecná informace

1) Vyvarujte se prosím poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím zašlete zpět v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte původní obal, použijte prosím vhodný obal, abyste zajistili dostatečnou ochranu proti poškození při přepravě.
2) Prosím, neposílejte nám zboží zpět na nákladní dopravu.
3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedená čísla 1-2 nejsou předpokladem pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

AUSGEZEICHNET.ORG